HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
New Spaces


Företagsetablering

För de flesta företag och organisationer är lokalen eller lokalerna där den egna verksamheten bedrivs en mycket viktig faktor för framgång.

Lokalen är företagets ansikte utåt och ska spegla företagets karaktär och själ, samtidigt ska lokalen på olika sätt vara anpassad för den pågående verksamheten. Läget är viktigt, tillgängligheten ska vara optimal för kunder, leverantörer, samarbetspartners och egna anställda. Hyreskostnaden är givetvis också en faktor av stor betydelse.

New Spaces agerar rådgivare i lokalfrågor och
bistår företag och organisationer med att optimera lokalanvändningen.

Rådgivningen gäller såväl inhyrning av lokaler som köp av fastigheter för eget nyttjande.

Tjänsten som ofta benämns "Tenant rep" innebär att vi som ombud för en kund (en blivande hyresgäst) företräder och stöder denne i sökandet efter en lämplig lokal.

Kring varje enskilt uppdrag skapas ett projektteam som är ansvarigt för genomförandet. Arbetet anpassas efter varje kunds förutsättningar, behov och önskemål. Exempel på arbetsmoment är en inledande omvärldsanalys, upprättande av ett lokalprogram tillsammans med arkitekt, framtagande och utvärdering av olika alternativ samt aktivt stöd i konkreta hyresförhandlingar vad gäller avtalstider, hyresnivåer, eventuella hyresgästanpassningar samt ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd fram till att ett bindande hyresavtal tecknats.  

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.


» Ladda ner vår företagspresentation
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum